Affärer och hållbar utveckling

Hemsidan - Hängande groda_566918326Det blir allt viktigare för företag och organisationer att visa sin omvärld att de agerar ansvarfullt och bidrar till en hållbar utveckling.

CSR, Corporate Social Responsibility, handlar om företagens ansvar utöver vad lagen kräver utifrån tre dimensioner; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. För att få en långsiktig hållbar verksamhet gäller det att balansera dessa tre dimensioner på ett optimalt sätt. Det skapar nya affärsmöjligheter, stolta medarbetare och ökad lönsamhet. Viktiga värden som ett bra hållbarhetsarbetet ofta leder till.

På Smart Planet Business är vi utbildade inom hållbar utveckling, och har många års erfarenhet av företagsutveckling. Med dom kompetenserna i bagaget guidar och inspirerar vi er till ett hållbart företagande.

Det kan exempelvis vara som ett inledande seminarium och workshop för företagsledning och anställda, till att gå djupare och koppla hållbarhetsfrågor till företagets strategiska utveckling. Sedan kan allt krönas med en hållbarhetsredovisning och i det arbetet vägleder vi er från start till mål.