Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som kommit att bli allt mer aktuellt och kan ses som en stor möjliggörare för hur vi ska nå en långsiktig hållbar utveckling samtidigt som vi tjänar pengar, konsumerar och skapar sysselsättning.

Den cirkulära ekonomin är inspirerad av naturen där avfall i en process blir näring i en annan, ett kretslopsstänkande. Inom kretsloppet återanvänds material i loopar om och om igen, och ju fler gånger ett material kan återanvändas desto bättre, både för miljön och ekonomin. I jämförelse med dagens rådande linjära ekonomi där varor produceras, säljs, användas och förbrukas/kastas. Det här kan göras inom den egna produktionen eller i samspel med andra producenter.

Hemsidan - Cirkulära bin_461310166Alla aktiviteter inom den cirkulära ekonomi baseras på helhetssyn, mångfaldstänk, förnybara energikällor och optimerade kretslopp. Den cirkulära ekonomin skapar ett bättre samhälle för människor att leva i.

På Smart Planet Business vill vi inspirera er att börja tänka och arbeta cirkulärt och håller seminarium och workshop i ämnet där vi beskriver mer ingående hur det fungerar och visar goda exempel.