Utvecklat affärsmannaskap och Code of Conduct

Affärsmannaskap handlar om förmågan att kunna sin marknad och veta vad den vill ha kombinerat med kunskap om vad det egna företaget kan prestera. Det handlar också om etik och moral såväl internt som externt. Ett utvecklat affärsmannaskap bygger ditt varumärke som dels ger fördelar på marknaden, är värdeskapande och stärker organisationen internt. Allt för att skapa ett attraktivt erbjudande som sätter företaget i top of mind. Hemsidan - Definer_568089433 Affärsmannaskap är helt enkelt viktiga förutsättningar för en organisations överlevnad och utveckling.

Att upprätta en Code of Conduct, även kallad uppförandekod, för företag och organisationer blir allt viktigare inom ramen för hållbarhetsarbetet. Den ska beskriva på ett enkelt och lättillgängligt sätt för företagets anställda och leverantörer hur de bör agera internt och externa inom ramen för företagets verksamhet.

På Smart Planet Business hjälper vi er att utveckla ert affärsmannaskap och guidar er att utarbeta en Code of Conduct som är skräddarsydd för just er verksamhet.