Hållbarhetsredovisning

Det blir allt viktigare för företag och organisationer att visa på vilket sätt de bidrar till en hållbar utveckling. Ett sätt att göra det på är att redovisa och berätta om sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning.

Inspiration, workshop och utbildning i hållbarhet

Vi ger er kunskap och inspiration om hållbarhet inom flera olika områden och på olika sätt.

Intervjuer och enkäter - intressentdialog

Dina kunder, leverantörer och medarbetare sitter inne med mycket värdefull information om hur företaget kan förbättras på olika sätt eller vad de tycker är viktigt i relationen med er.