Intervjuer och enkäter – intressentdialog

Dina kunder, leverantörer och medarbetare sitter inne med mycket värdefull information om hur företaget kan förbättras på olika sätt eller vad de tycker är viktigt i relationen med er. Bra utformade och genomförda enkäter och intervjuer, både internt som externt, brukar ofta vara en guldgruva för att utveckla ett företag.

Hemsidan - Lunnefåglar_176339819Smart Planet Business är specialister på kvalitativa intervjuer. Genom en personlig kontakt med den svarande, ibland via telefon ibland i ett fysiskt möte, inhämtar vi djupare information som ger mycket mer nyttiga pusselbitar för utvecklingsarbetet. Dessutom sker samtidigt en relationsförstärkning till den utvalda, just genom att vara utvald men ändå kunna svara anonymt.