Hållbarhetsredovisning

Hemsidan - Hängande groda_581664634 Det blir allt viktigare för företag och organisationer att visa på vilket sätt de bidrar till en hållbar utveckling. Inför intressenter, t.ex kunder, leverantörer, medarbetare m.fl  är det också viktigt att kunna verifiera det arbetet. Ett sätt att göra det på är att redovisa och berätta om sitt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning, ibland även kallad hållbarhetsrapport. Nya affärsmöjligheter, stärkt varumärke, stolta medarbetare och ökad lönsamhet är värden som ett bra hållbarhetsarbetet också kan leda till.

Vi på Smart Planet Business vägleder er genom alla delar i arbetet med att arbeta fram en hållbarhetsredovisning, från förberedelse till publicering.

Den mest använda metoden för en hållbarhetsredovisning är GRI och där är vi är utbildade och certifierade i GRI:s senaste riktlinjer Standards.

Om GRI – GRI, Global Reporting Initiative, är en nätverksorganisation som verkar för en hållbar ekonomi och värld. De har utvecklat världens mest använda riktlinjer för hållbarhetsredovisning.